1 Svar på spørsmål frå Fylkestinget des. 2014 - Gjennomgang av moglegheit for søkjarar utan rett til å ta vidare utdanning eller delkompetanse Opne dokument