1 Regularitet og driftsavvik på ferjesambandet Hatvik - Venjaneset Opne dokument