1 Orientering. Status for prøveordning med mellombels delegering av mynde heimla i kulturminnelova til Hordaland fylkeskommune (RS 60/15) Opne dokument