1 Søknad frå Osterøy Ferjeselskap AS om tilskot til ferjesambandet Breistein - Valestrand Opne dokument