1 Godkjenning av årsrekneskapen 2014 Opne dokument
2 Årsrekneskap 2014 for Hordaland fylkeskommune - Uttale frå kontrollutvalet Opne dokument
3 Uttale frå kontrollutvalet på årsrekneskap 2014 for Hordaland fylkeskommune Opne dokument
4 Revisjonsberetning Hordaland fylkeskommune 2014 Opne dokument
5 Revisjonsrapport Hordaland fylkeskommune 2014 Opne dokument