1 Tillegg til sak 34/15 - KURE og 75/15 - FUV Gjestekunstnarbustader og -ordningar knytt til Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta