1 Søknad om 132kV-kraftleidning Dalsbotnfjellet-Frøyset. Fråsegn Hordaland fylkeskommune. Opne dokument
2 Kart Dalsbotnfjellet-Frøyset Opne dokument