1 Vedtak av Regional plan for areal- og transport på Haugalandet Opne dokument
2 Vedlegg1 - Plandokument datert 11.05.2015 Opne dokument
3 Vedlegg2A - Høyringsinnspel sortert etter plantema Opne dokument
4 Vedlegg 2B - Høyringsinnspel sortert etter høyringsinstans Opne dokument
5 Vedlegg 3 - Retningsliner Opne dokument
6 Vedlegg 4 - Referat frå felles prosjekt- og styringsgruppemøte 30. april 2015 Opne dokument
7 Vedlegg 5 - Alle høyringsinnspel samla Opne dokument