1 Nye busskontraktar for rutepakkane Hardanger/Voss og Modalen/Vaksdal - orientering om kontraktane og gjennomføring av konkurranse Opne dokument