1 Svar på spørsmål frå Aud Karin Oen vedk. læreplassar maritime fag Opne dokument