1 Notat om inntak av lærlingar i Hordaland fylkeskommune Opne dokument