1 Skulebruksplanen og framtida for Hjeltnes vidaregåande skule - utsetjing av politisk sak Opne dokument