1 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 Opne dokument
2 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 Opne dokument
3 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020.Tiltak Opne dokument
4 Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020.Høyringsuttalar Opne dokument