1 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - vedtak av høyringsforslag Opne dokument
2 Regional areal- og transportplan for Bergensområdet - høyringsforslag Opne dokument
3 Konsekvensutgreiing Opne dokument