1 Orientering om stans i utvikling av nettbutikkløysing for kollektivreisande Opne dokument