1 Høgskolen i Bergen - Val av eksterne styremedlemer Opne dokument