1 Svar på spørsmål om elbilar og bompengeinntekter Opne dokument