1 Årsbudsjett 2016/Økonomiplan 2016 - 2019. Føresetnader og rammer. Opne dokument