1 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden Opne dokument
2 Kontrollutvalsboka - Evaluering Opne dokument
3 Skjema for evaluering valperioden 2011 - 2015 Opne dokument
4 Skjema for resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet 17.6.15 Opne dokument