1 Rutinar for tilrettelegging av attestasjonar - Deloitte orienterer om status Opne dokument
2 Oversikt attestasjoner Hordaland Fylkeskommune Opne dokument