1 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar Opne dokument
2 Oversyn 2 prosjektrekneskapar Opne dokument
3 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02104 - Voss jordbruksskule - storfefjøs Opne dokument
4 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 02104 - Voss jordbruksskule - storfefjøs Opne dokument
5 Revisjonsberetning Voss jordbruksskule Opne dokument
6 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06009 - Nordahl Grieg vgs. - nybygg Opne dokument
7 Rekneskapsavslutting prosjekt nr. 06009 - Nordahl Grieg vgs - nybygg Opne dokument
8 Revisjonsberetning Nordahl Grieg vgs Opne dokument