1 Større saker til politisk behandling våren 2015 - pr juni Opne dokument