1 Tiltak for å møte omstillingsutfordringane i leverandørindustrien til petroleumsnæringa i Hordaland. Opne dokument