1 Tilskotsforvaltninga på kulturfeltet - tilbakemelding status på dei 7 tiltaka i Handlingsplan Opne dokument