1 Notat frå Thommessen dagsett 12.6.15 om hablitetsvurdering Opne dokument