1 NOKUT skal kartleggje all teknisk fagskuleutdanning for eventuelt tilsyn Opne dokument