1 Forslag om freding av Stødleterrassen i Etne. Høyringsfråsegn Opne dokument
2 Fredingsforslag Stødleterrassen i Etne Opne dokument
3 Dokumentet er tilgangsbeskytta
4 Kulturminnedokumentasjon Stødleterrassen Opne dokument