1 Forvaltningsrevisjon av NDLA - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument