1 Evaluering av arbeidet i kontrollutvalet i denne valperioden - Endeleg Opne dokument
2 Kontrollutvalsboka - Evaluering Opne dokument
3 Skjema for resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalet 17.6.15 Opne dokument