1 Rekneskapsresultat hittil i 2015 for kontrollutvalet Opne dokument