1 Fullmakt til å godkjenne funksjonstillegg for kontaktlærar/klassekoordinator i fagskulen Opne dokument
2 Arbeidsavtale - Fagskolane i Hordaland Opne dokument