1 Strategiplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2016-2019 Opne dokument