1 Regional plan for kompetanse og arbeidskraft- vedtak av planprogram Opne dokument
2 Høringsrapport -Regional plan for kompetanse og arbeidskraft Opne dokument
3 Planprogram for kompetanse og arbeidskraft Opne dokument