1 Liland transformatorstasjon i Bergen kommune. Fråsegn til konsesjonssøknad. Opne dokument