1 Svar på spørsmål om vegprosjektselskap som har fått fylkeskommunal støtte Opne dokument