1 Rekneskapsrapport pr. februar 2014 Opne dokument