1 Regional plan for Hardangervidda. Søknad om forsøksordning med vinteropen fylkesveg over Imingfjell. Opne dokument
2 2015.07.08_Brev fra Bfk om søknad om prøveordning Opne dokument
3 2015.06.26_Vedlegg_Brev fra Nore og Uvdal Opne dokument