1 Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden 2015-2019 Opne dokument
2 Eigarskapsforvaltning - styrerepresentasjon og kompetanse. Retningslinjer. PS 17/2015 Opne dokument
3 Val til selskapsstyre - gruppeleiarane sitt ansvar Opne dokument
4 Delegasjonsreglementet Opne dokument
5 Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget (27.10.2015) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden 2015-2019 Opne dokument