1 Klimaplan for Hordaland - Handlingsprogram 2016 Opne dokument
2 Klimaplan for Hordaland - Rapport om kommunalt klimaarbeid Opne dokument
3 Klimaplan for Hordaland - Rapport om klimarelaterte tilsegner frå Næringsseksjonen Opne dokument
4 Klimaplan for Hordaland - Rapport om klimafokus i Planseksjonen Opne dokument
5 Klimaplan for Hordaland - Statusrapport frå Handlingsprogram 2015 Opne dokument
6 Forslag - Handlingsprogram 2016 Opne dokument