1 Revisjon av lokal forskrift om inntak og formidling Opne dokument
2 Framlegg til revidert lokal forskrift om inntak og formidling Opne dokument
3 Gjeldande forskrift om inntak og formidling Opne dokument
4 Gjeldande forskrift om inntak til IB Opne dokument