1 Regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021 Opne dokument
2 Handlingsprogram 2016-2018 Opne dokument
3 Norconsult-rapport: Vassregion Hordaland - Regionale prioriteringar av vasskraftkonsesjonar Opne dokument
4 Høyringsrapport til regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021, oppsummering av fråsegn 1. gongs høyring Opne dokument
5 Høyringsrapport til regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021, oppsummering av fråsegn 2. gongs høyring Opne dokument
6 Regional plan for vassregion Hordaland 2016 - 2021 - plandokument Opne dokument
7 Tiltaksprogram for vassregion Hordaland 2016 - 2021 - regional plan Opne dokument