1 Konsesjonskraft - Orientering om anke til Høgsterett Opne dokument