1 Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar - kartlegging av mulige steder for innkvartering Opne dokument
2 Auka behov for mottaksplassar for asylsøkjarar Opne dokument
3 Skjema for oversikt over mulige steder for innkvartering Opne dokument