1 Større saker til politisk behandling - per oktober 2015 Opne dokument