1 Kjøp av bussanlegg i Nordhordland Opne dokument
2 Kjøpekontrakt Opne dokument
3 Oppgjersavtale Opne dokument
4 Situasjonskart Opne dokument
5 Verdivurdering - Bergen Eiendomsrådgivning AS Opne dokument
6 Verdivurdering - Opak Opne dokument
7 Verdivurdering - Kyte Næringsmegling AS Opne dokument