1 Fylkesvegane - Plan- og byggeprogram 2016 Opne dokument
2 Plan- og byggeprogram 2016 Bergensprogrammet Opne dokument
3 Saksdokument Bergen kommune Opne dokument
4 Plan- og byggeprogram Hordaland utanom Bergen 2016 Opne dokument
5 Protokoll fra Bergen bystyre - vedtak byggeprogram 2016 Opne dokument