1 Dimensjonering av Studiespesialisering (ST) i Bergen. Opne dokument
2 1. Kriteriar for vurdering av skolestruktur i vidaregåande opplæring Opne dokument
3 2. Overordnet arealvurdering ved Årstad vgs Opne dokument
4 3. Elevprognose Opne dokument
5 4. Reisejustert elevprrognose Opne dokument
6 5. Uttaler Opne dokument