1 Bergen katedralskole - godkjenning av forprosjektet Opne dokument
2 Plan 2 Opne dokument
3 Plan 5 Opne dokument
4 Situasjonsplan Opne dokument
5 Plan3 Opne dokument
6 Plan 6 Opne dokument
7 Plan 1 Opne dokument
8 Plan 4 Opne dokument
9 Plan 7 Opne dokument
10 Forprosjekt - beskrivelse og kalkyle Opne dokument