1 Godkjenning av 2 prosjektrekneskapar i skulesektoren. Opne dokument
2 Kontrollutvalssak Opne dokument
3 Revisjonsberetning prosjektnr 06009 NGV Nytt skulebygg Opne dokument
5 Revisjonsberetning Prosjektnr. 02014 - VOJ Storfefjøs Opne dokument
5 Rekneskapsavslutning Prosjektnr. 02104 - VOJ Storfefjøs Opne dokument
6 Rekneskapsavslutning Prosjektnr. 06009 NGV - Nytt skulebygg Opne dokument