1 Melding - høyringsuttale om fagskulelova og kvalitetstilsynsforskrifta har vorte handsama i OPHE Opne dokument
2 Høyringsuttale om fagskulelova og kvalitetstilsynsforskrifta Opne dokument